Huisregels

Jasperalblas.nl is in het leven geroepen voor mensen die geven om hun lichaam en graag gezond eten.

De huisregels op Jasperalblas.nl:

  1. Reageer en post als jezelf.
  2. Geen agressieve of bedreigende taal, hou het netjes en positief.
  3. Plaats geen tekst waar je geen auteursrechten van hebt.
  4. Hou eigen promotie en spam buiten Jasperalblas.nl

We behouden ons het recht voor om geplaatste berichten of delen daarvan te verwijderen.