Privacy Statement Jasperalblas.nl

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen met name als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en wat uw privacyrechten zijn. Zo snapt u precies hoe wij werken en waar u staat.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen en/of verzoeken heeft. Onderaan dit privacy statement treft u onze contactgegevens aan.

Verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens

Bij het verlenen van onze diensten gebruiken wij (soms) uw persoonsgegevens. Dit noemt de wetgever ook wel “verwerken”.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij de zogeheten “verwerkingsverantwoordelijke” voor onze klanten.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Zo gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hanteren wij passende (beveiligings-)maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts als u daarvoor toestemming heeft gegeven, ofwel dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verlenen van onze diensten of bijvoorbeeld omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor zover dat rechtmatig is. Hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens (kunnen) gebruiken en wat de wettelijke grondslag (lees: rechtvaardiging) daarvoor is. Voor de overzichtelijkheid hebben wij de doeleinden ingedeeld per wettelijke grondslag (art. 6 AVG).

1) Gebruik van uw persoonsgegevens na toestemming

In sommige gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Zo sturen wij periodiek digitale nieuwsbrieven naar onze relaties, klanten en geïnteresseerden. Daarbij gebruiken wij de naam en het e-mailadres.

Aanvullende toelichting: als uw toestemming vereist is voor een specifiek doeleinde, dan vragen wij per 25 mei 2018 altijd uw toestemming door middel van een opt-in-knop of een andere actieve handeling waarbij wij informeren over het doel. Uw toestemming kunt u uiteraard te allen tijde intrekken. Als u een bestaande klant bent, dan is strikt genomen uw toestemming niet vereist voor het versturen van een nieuwsbrief voor onze eigen soortgelijke producten en diensten. Wel bieden wij u bij het verkrijgen van uw e-mailadres de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief alsook bij elke verstuurde nieuwsbrief. Zo houdt u zelf de controle.

2) Wij gebruiken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren

In sommige gevallen is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken om onze diensten te verlenen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om contact met u te onderhouden, digitale en fysieke producten te verstrekken of facturen te versturen. Ook verzamelen wij persoonsgegevens van sollicitanten.

3) Wij gebruiken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In sommige gevallen verplicht de wetgever dat wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om de (financiële) administratie bij te houden.

4) Gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Zo wordt onze website gemonitord om bijvoorbeeld hackpogingen tegen te gaan en de continuïteit van de website te waarborgen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Dat zijn kleine onschadelijke tekstbestandjes die bijvoorbeeld bijhouden of u bent ingelogd of niet. Hieronder volgt een overzicht van de (soorten) cookies die wij gebruiken:

1) Functionele Cookies:

 • Sessie-cookies: deze cookies houden voornamelijk bij of u bent ingelogd of niet en op welke pagina u zich bevindt.
  • Deze cookies zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten (art. 6(1)(b) AVG).

2) Analytische Cookies:

 • Google Analytics: deze cookies houden op geanonimiseerd niveau statistieken en gedrag van bezoekers bij.
 • Ter waarborging van uw privacy, hanteren wij daarbij de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens speciaal heeft opgesteld voor het gebruik van Google Analytics. De (eventuele) inbreuk op de privacy is hierbij volgens de Autoriteit Persoonsgegevens minimaal en toestemming is dan niet noodzakelijk. Ten overvloede merken wij op dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; het laatste octet van uw IP-adres hebben gemaskeerd; ‘gegevens delen’ hebben uitgezet; en geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Deze cookies zijn noodzakelijk voor het behartigen van onze belangen (art. 6(1)(f) AVG).
 • Google hanteert op dit moment het volgende privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en

3) Reclame/Tracking Cookies:

Wij plaatsen cookies van de volgende organisaties: Hotjar, Pinterest, Gravatar, Infusionsoft, Facebook en Awin. Hotjar helpt ons om te begrijpen op welke manier gebruikers door de website browsen, Pinterest is een online social media platform waarop we met onze lezers communiceren, Gravatar faciliteert het gebruik van foto’s bij de reacties onder de artikelen op onze website, Infusionsoft verzorgt de automatische versturing van onze e-mails en nieuwsbrieven, Facebook is het online sociale platform waarom we met onze lezers communiceren en Awin is het affiliate netwerk waar wij gebruik van maken.

Voordat wij reclame en/of tracking cookies plaatsen, vragen wij altijd uw voorafgaande toestemming (art. 6(1)(a) AVG).

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de volgende:

 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
 • Onze servers worden adequaat beveiligd en staan in de Europese Unie.
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen, beveiligde servers van Jasperalblas.nl BV of die van een derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
 • Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts voor de toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen.
 • Beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor dit noodzakelijk is.

Verwerkers

Als wij persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken om voor ons te verwerken, dan sluiten wij daarmee werkingsovereenkomsten die voldoen aan art. 28 AVG. De wetgever noemt die partijen ‘verwerkers’

De categorieën verwerkers waarvan wij gebruik maken zijn.

 • De webhost, voor het hosten van onze website
 • Klantenservicesystemen (Zendesk)
 • Organisaties die automatisch onze (digitale) nieuwsbrieven versturen (Infusionsoft)
 • Organisaties die software ontwikkelen om formulieren op de website te plaatsen (Unbounce)
 • Administrateurs voor de verwerking van bijvoorbeeld (financiële) persoonsgegevens

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is (art. 5(1)(e) AVG). Voor zover mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt.

 • Administratieve persoonsgegevens/documenten worden gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk verplicht is.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten die niet in zijn aangenomen worden gedurende 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, of langer wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de kandidaat.
 • Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gedurende 1,5 jaar na toestemming bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 • Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek doeleinde toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek aan ons sturen.

Wij hopen u afdoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten. Uiteraard staan wij voor uw klaar als u vragen en/of verzoeken heeft. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens voor vragen en/of verzoeken

Vragen en/of verzoeken kunt u schriftelijk versturen aan:

Jasperalblas.nl BV
Nieuwezijds Voorburgwal 162
1012 SJ Amsterdam
Tel: 020 210 1318
E-mail: info@jasperalblas.nl

Dit privacy statement geldt met ingang van 25 mei 2018 en kunnen wij waar nodig aanpassen. De meest recente versie is te raadplegen op www.jasperalblas.nl/privacy