Aspartaam: een veilige zoetstof of niet?

Wetenschappelijk onderbouwd
7 reacties

8794 volgers

Aspartaam is een bekende en veelgebruikte, kunstmatige zoetstof. Het levert nauwelijks energie en zou dus ideaal zijn voor als je niet veel calorieën wilt binnenkrijgen.

Is aspartaam inderdaad een goed idee wanneer je wilt afvallen? 

Aspartaam is ook omstreden. Wat is waar over alle schadelijke effecten die aan aspartaam worden toegeschreven?

1. Wat is aspartaam

Aspartaam is een intensieve, ofwel laag-energetische (ook wel: laag-calorisch genoemd) zoetstof. Dat betekent dat het maar weinig calorieën (kcal) levert. 

Van nature komt het niet in voedingsmiddelen voor. Aspartaam is dus een kunstmatig product. 

In Europa heeft aspartaam het E-nummer E951 gekregen. Dat betekent dat het is goedgekeurd voor toevoeging aan voedingsmiddelen (1). 

Voedingswaarde

Per 100 gram levert aspartaam 365 kcal (2). Maar omdat de stof 200 keer zoeter is dan suiker, heb je er maar weinig van nodig. 

Ter vergelijking: een mespuntje aspartaam dat 0,1 kcal aan energie levert, heeft dezelfde zoetkracht als een theelepel suiker van 16 kcal

Voedingsmiddelen met aspartaam 

Omdat het zo weinig calorieën levert, wordt aspartaam vooral toegepast in light producten, zoals  frisdranken, jam, desserts en kauwgom. Ook vind je het in suikervervangers en zoetjes.

De zoetstof kan niet tegen langdurige verhitting en is dus niet geschikt om mee te koken of bakken. 

Aspartaam-acesulfaamzout (E962)

Acesulfaam-k (E950) is een andere kunstmatige zoetstof, die zo’n 120 keer zoeter is dan suiker. De stof heeft een wat bittere nasmaak. Daarom wordt het vaak gemixt met aspartaam, waardoor het bittere effect wordt verbloemd (3). 

De twee zoetstoffen samen worden aspartaam-acesulfaamzout (E962) genoemd (4). 

Ook deze mix wordt als zoetstof gebruikt om producten zoeter te maken. 

Waaruit is aspartaam opgebouwd

Aspartaam is opgebouwd uit drie bouwblokken: 

 1. Fenylalanine
 2. Asparaginezuur
 3. Een methylgroep (dat in het lichaam wordt afgebroken tot methanol) 
Aspartaam

Fenylalanine en asparaginezuur zijn aminozuren die beide onderdeel uitmaken van de twintig aminozuren waaruit alle menselijke en dierlijke eiwitten zijn opgebouwd (5). 

Aspartaam blijft natuurlijk een in de fabriek gecreëerd product, waarmee het lichaam van oudsher niet bekend is. We weten dus niet precies wat de combinatie van deze drie bouwstenen doet.

Maar de drie bouwstenen komen ook in natuurlijke producten voor. Melk bevat bijvoorbeeld 6 keer zoveel fenylalanine en 13 keer zoveel asparaginezuur als dezelfde hoeveelheid light frisdrank met aspartaam. 

En in tomatensap zit 6 keer zoveel methanol als in light frisdrank met aspartaam (7).

Methanol is in grote hoeveelheden giftig. Illegaal gestookte alcohol is daar berucht om. Hiervan kun je blind worden en je kunt er zelfs aan overlijden.

Maar met lage hoeveelheden kan het lichaam prima omgaan. Uit 1 liter light frisdrank gezoet met aspartaam kan 55 mg methanol gevormd worden. Dit is minder dan dat er van nature in 1 liter fruitsap zit en dus geen gevaarlijke hoeveelheid (6).

2. Is aspartaam veilig

Voordat een stof wordt goedgekeurd als toevoeging, wordt er uitvoerig onderzoek naar gedaan. 

In Europa speelt het Europese voedselveiligheidsbureau EFSA (European Food Safety Authority) daarin een belangrijke rol (8). In Amerika is dat de Food and Drug Administration (FDA) (9).

Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI)

Bij het vaststellen van de veiligheid wordt ook bepaald wat de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) is.

Oftewel, hoeveel je ervan mag binnenkrijgen zonder dat dit gezondheidsrisico’s oplevert. 

Voor aspartaam is de ADI in Europa vastgesteld op 40 mg per kilo lichaamsgewicht per dag (10). In Amerika is dat 50 mg per kilo lichaamsgewicht per dag (11).

Iemand van 70 kilo zou dus per dag veilig 70 x 40 mg = 2800 mg (2,8 gram) binnen mogen krijgen.

Als je kijkt naar de hoeveelheden die in de volgende producten zitten, dan moet je best wat moeite doen om over die grens heen te gaan:

ProductHoeveel aspartaam (mg)
2 zoetjes38
Glas cola light150
Schaaltje aardbeien gezoet met zoetstof30
Suikervrij kauwgompje3
Producten en hoeveelheid aspartaam

Een in België uitgevoerd onderzoek laat zien dat de gemiddelde inname van aspartaam (en andere kunstmatige zoetstoffen) ver beneden de ADI ligt.

Zelfs bij consumenten die veel producten met kunstmatige zoetstoffen nuttigen (12).

Een ander onderzoek laat zien dat een gemiddelde persoon op jaarbasis 38 gram aspartaam binnenkrijgt. Dat komt neer op 104 mg per dag voor iemand van 70 kg. 

Dit onderzoek houdt geen rekening met individuele verschillen. Bovendien dateren deze getallen alweer uit 1989 (6). Sindsdien is het product landschap natuurlijk sterk veranderd. 

Stapeleffect

Fabrikanten zijn verplicht om op hun product te vermelden dat er aspartaam is toegevoegd. Maar ze hoeven niet te vermelden in welke hoeveelheden dat dan is. 

Je kunt dus zelf niet makkelijk controleren wat de optelsom is van de hoeveelheid aspartaam die je door het eten en drinken van verschillende voedingsmiddelen binnenkrijgt. 

Over het stapeleffect is eigenlijk niets bekend. Oftewel: wat doet het met je lijf als je continu kleine hoeveelheden binnenkrijgt? 

Darmflora

Ook over het effect van zoetstoffen op de darmflora is nog maar weinig bekend. 

Onderzoek uit 2020 laat wel zien dat aspartaam bij inname van 14% van de ADI gedurende 14 dagen, geen effect had op de darmflora.

Maar het aantal deelnemers in dit onderzoek was klein (17) en de uitkomst zegt nog niets over een levenslange inname (13). 

Kortom: Aspartaam is goedgekeurd en toegestaan als toevoeging. Het lijkt erop dat we normaal gesproken (ver) onder de dagelijkse aanvaardbare inname zitten.

Maar over de effecten op de lange termijn en op bijvoorbeeld de darmflora is nog maar weinig bekend.

3. Aspartaam en PKU

Fenylketonurie (PKU) is een aangeboren aandoening waarbij het lichaam fenylalanine niet kan verwerken. Dit leidt tot ophoping van het aminozuur in het lichaam, wat hersenschade tot gevolg kan hebben (14). 

Mensen die deze ziekte hebben, zitten vaak vast aan een streng dieet en moeten producten die rijk zijn aan het aminozuur zoveel mogelijk vermijden. 

Voorbeelden van voedingsmiddelen die natuurlijke fenylalanine bevatten zijn melk, yoghurt, kwark, bananen, noten, vlees en gevogelte.

Op voedingsmiddelen die aspartaam of aspartaam-acesulfaamzout bevatten, vind je daarom de vermelding: Bevat een bron van fenylalanine

Patiënten met fenylketonurie (PKU) moeten producten die aspartaam bevatten vermijden.

4. Aspartaam gevoeligheid

Veel mensen geven aan gevoelig te zijn voor aspartaam en klachten te ervaren nadat ze aspartaam hebben genuttigd.

Genoemd worden bijvoorbeeld:

 • Hoofdpijn
 • Stemmingswisselingen
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Verstopte neus
 • Tintelend gevoel
 • Opgeblazen gevoel
 • Honger of dorst
 • Problemen met zien
 • Gejaagdheid

Bestaat er inderdaad zoiets als aspartaam (over)gevoeligheid? 

Dat vroegen wetenschappers zich ook af. Zij voerden een onderzoek uit bij mensen die zichzelf wel of niet als aspartaam-gevoelig beschouwden. 

Deelnemers kwamen twee keer naar de onderzoekslocatie en kregen telkens een reep op nuchtere maag.

De reep bevatte ofwel 100 mg aspartaam, ofwel geen toegevoegde aspartaam (controle-reep). 

Het onderzoek was dubbelblind gerandomiseerd. Dat wil zeggen dat door loting werd bepaald wie wanneer de aspartaam-reep kreeg: tijdens het eerste bezoek of tijdens het tweede. 

Wie welke reep had gekregen werd pas achteraf bekend gemaakt.

Na consumptie moesten deelnemers iedere keer aangeven in hoeverre zij klachten ervaarden. 

De conclusie? Er bleken geen verschillen te zijn in gerapporteerde klachten na het eten van de aspartaam-reep of de controle-reep.

Ook waren er geen verschillen tussen deelnemers die zichzelf al dan niet als aspartaam-gevoelig beschouwden (15).

Dit onderzoek vond geen bewijs voor korte termijn klachten na het eten of drinken van producten met aspartaam.

Hoe zit het met de lange termijn effecten?

5. Aspartaam en kanker

Het meest berucht is aspartaam nog wel om de relatie die wordt gelegd met kanker. 

Twee studies uit 2006 en 2007 van het Italiaanse Ramazzini Instituut toonden aan aspartaam in ratten kankerverwekkend is (16, 17).

Als reactie hierop heeft de EFSA gevraagd of ze de uitkomsten van deze studies mochten inzien. 

Hun conclusie was dat de tumoren die waren gevonden niet het gevolg waren van aspartaam. Maar van chronische ontstekingen aan de ademhalingsorganen in de ratten.

Bovendien bleken de berekeningen en conclusies niet te kloppen op basis van de getallen.

In 2013 is EFSA daarom gekomen met een rapport, waarin ze de resultaten van hun eerdere veiligheidsonderzoeken uitgebreid opnieuw hebben geëvalueerd. Ook is gekeken naar de data uit de twee Ramazzini studies en aanvullende informatie. 

Volgens dit rapport zijn er geen aanwijzingen dat aspartaam kankerverwekkend is en dus geen redenen om de ADI te herzien (18).

Sindsdien blijft het in de (wetenschappelijke) literatuur beide kanten opgaan: sommige wetenschappers onderstrepen nog steeds het gevaar van aspartaam in relatie tot kanker (19, 20, 21). 

Andere onderzoekers ontkrachten juist dat er een relatie is tussen aspartaam en kanker (22, 23, 24). 

6. Aspartaam, overgewicht en diabetes

Omdat light producten geen of veel minder calorieën bevatten, zouden ze geschikt zijn wanneer je wilt afvallen. Op die manier krijg je immers minder calorieën binnen.  

Ook voor mensen met diabetes zouden light producten een prima alternatief zijn, omdat suiker daarin is vervangen door zoetstoffen. 

Light producten zouden daarmee minder ongunstige effecten hebben op bloedwaarden zoals insuline en glucose dan suiker. 

Maar ook hierover lopen de meningen uiteen en is meer onderzoek nodig. Waarbij vooral ook naar lange termijn effecten gekeken moet worden (25).

Word je dik van aspartaam?

Op basis van studies wordt regelmatig geconcludeerd dat light producten (met aspartaam) er juist voor zorgen dat je dik wordt (bijvoorbeeld: 26)!

Het klopt inderdaad dat er een positieve relatie bestaat tussen de inname van light frisdrank en obesitas.

Maar deze relatie lijkt eerder omgekeerd: mensen worden niet dikker van light frisdranken, maar mensen met overgewicht drinken meer light frisdranken

Een gerandomiseerd onderzoek uit 2019 vergeleek het effect van suiker en verschillende zoetstoffen op onder andere gewichtstoename. 

Deelnemers kregen een drankje dat hetzij gezoet was met aspartaam, hetzij met suiker of een andere zoetstof. Van dit drankje moesten ze 12 weken lang dagelijks 1,25 – 1,75 liter drinken.

Na 12 weken was het lichaamsgewicht bij de ‘suiker gebruikers’ toegenomen. De groep die aspartaam had gekregen was niet zwaarder geworden (27). 

Ook een meta-analyse, waarbij de resultaten van meerdere onderzoeken worden samengevat, concludeerde dat aspartaam niet zorgde voor gewichtstoename. Maar ook niet voor een verminderde inname van energie. 

Diabetes en bloedwaarden

In diezelfde meta-analyse is ook gekeken naar het effect van aspartaam op verschillende bloedwaarden. 

Daaruit bleek dat aspartaam vergeleken met suiker geen gunstigere effecten had op de hoeveelheid glucose en insuline in het bloed. 

Dat maakt aspartaam dus niet persé geschikter voor mensen met diabetes (28).

7. Conclusie

Er is geen enkele voedingsstof zo uitgebreid onderzocht als aspartaam. En toch bestaat er nog steeds veel tegenstrijdigheid over. 

Diverse onafhankelijke, internationale wetenschappelijke instanties geven aan dat er op basis van het beschikbare onderzoek geen reden is om aan te nemen dat aspartaam de kans op kanker verhoogt. 

Zoals het Scientific Committee on Food (SCF), de EFSA, de FDA, de Joint Expert Committee on Food Additives van de WHO (JECFA) en het Wereld Kanker Onderzoekfonds (World Cancer Research Fund; WCRF). 

Anderzijds blijft de zorg wel bestaan en halen fabrikanten aspartaam meer en meer uit hun producten om het te verruilen het voor een andere zoetstof. Dat doen ze waarschijnlijk vooral omdat aspartaam zo’n slechte reputatie heeft. 

Ons standpunt? 

In onze programma’s pleiten we voor zoveel mogelijk gezonde, natuurlijke en onbewerkte producten. 

Natuurlijke oedingsmiddelen die vooral rijk zijn aan eiwitten, gezonde vetten, vezels, vitamines en mineralen. In deze producten zitten geen toevoegingen zoals aspartaam. 

Uiteraard is het echt geen probleem om af en toe te genieten van een koekje of ander gezoet product.

Inspiratie nodig voor lekkernijen zonder kunstmatige zoetstoffen? Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende alternatieven:

In plaats vanKies…
Light frisdrankWater waaraan je zelf een smaakmaker toevoegt, zoals schijfjes citroen, plakjes gember, verse munt, stukjes watermeloen, komkommer etc.
Suikervrije koekjesZelfgemaakte banaan-kokoskoekjes (zie snack 8 op deze pagina vol verantwoorde tussendoortjes)
Light yoghurt met een smaakjeEenvoudig te bereiden Frambozen-yoghurt-ijs (snack 5)
Schepje zoetstof voor in je yoghurt of kwarkStukjes fruit naar keuze, zoals banaan, blauwe bessen of aardbei

Om je verder op weg te helpen, hebben we een lijst samengesteld met voedingsmiddelen die natuurlijk en onbewerkt zijn en die passen binnen een gezond en verantwoord voedingspatroon.

Op deze pagina kun de lijst gratis downloaden.

Download

Op Jaspers boodschappenlijst staan voedingsmiddelen die natuurlijk en onbewerkt zijn en die passen binnen een gezond en verantwoord voedingspatroon.

Download Jaspers boodschappenlijst

Wat vond je van dit artikel?

 1. Food Additives Database European Union. Aspartame (E951). Geraadpleegd juni 2021.
 2. FoodData Central; U.S. Department of Agriculture. Geraadpleegd juni 2021.
 3. Chattopadhyay, S., Raychaudhuri, U., & Chakraborty, R. (2014). Artificial sweeteners – a review. J Food Sci Technol. Apr; 51(4): 611–621
 4. Food Additives Database European Union. Salt of aspartame-acesulfame (E962). Geraadpleegd juni 2021.
 5. Joint FAO/WHO/UNU expert consultation (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition.
 6. Magnuson, B.A., Burdock, G.A., Doull, J., Kroes, R.M., Marsh, G.M., Pariza, M.W., Spencer, P.S., Waddell, W.J., Walker, R., & Williams, G.M. (2007). Aspartame: a safety evaluation based on current use levels, regulations, and toxicological and epidemiological studies. Crit Rev Toxicol.; 37(8):629-727.
 7. Choudhary, A.K., & Pretorius, E. (2017). Revisiting the safety of aspartame. Nutrition Reviews, Volume 75, Issue 9, September, Pages 718–730.
 8. European Food Safety Authority (EFSA). Food Additives. Geraadpleegd juni 2021.
 9. Food and Drug Administration (FDA). Food Additives & Petitions. Geraadpleegd juni 2021.
 10. European Food Safety Authority (EFSA). Aspartame. Geraadpleegd juni 2021.
 11. Food and Drug Administration (FDA). Additional Information about High-Intensity Sweeteners Permitted for Use in Food in the United States. Geraadpleegd juni 2021.
 12. Huvaere, K., Vandevijvere, S., Hasni, M., Vinkx, C., & Van Loco, J. (2012). Dietary intake of artificial sweeteners by the Belgian population. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess; 29(1):54-65.
 13. Ahmad, S.Y., Friel, J., & Mackay, D. (2020). The Effects of Non-Nutritive Artificial Sweeteners, Aspartame and Sucralose, on the Gut Microbiome in Healthy Adults: Secondary Outcomes of a Randomized Double-Blinded Crossover Clinical Trial. Nutrients; Nov 6;12(11):3408.
 14. van Spronsen, F. (2010). Phenylketonuria: a 21st century perspective. Nat Rev Endocrinol 6, 509–514. 
 15. Sathyapalan, T. e.a. (2015). Aspartame Sensitivity? A Double Blind Randomised Crossover Study. PLoS One.; 10(3)
 16. Soffritti, M., Belpoggi, F., Esposti, D.D., Lambertini, L., Tibaldi, E., & Rigano, A. (2006). First experimental demonstration of the multipotential carcinogenic effects of aspartame administered in the feed to Sprague-Dawley rats. Environ Health Perspect., Mar;114(3):379-85.
 17. Belpoggi, F., Soffritti, M., Padovani, M., Esposti, D.D., Lauriola, M., & Minardi, F. (2006). Results of long-term carcinogenicity bioassay on Sprague-Dawley rats exposed to aspartame administered in feed. Ann N Y Acad Sci.; Sep;1076:559-77.
 18. European Food Safety Authority (EFSA) (2013). Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive.
 19. Paolini, M., Vivarelli, F., Sapone, A., & Canistro, D. (2017). Aspartame, a bittersweet pill. Carcinogenesis; Dec 7;38(12):1249-1250.
 20. Soffritti, M., Padovani, M., Tibaldi, E., Falcioni, L., Manservisi, F., & Belpoggi, F. (2014). The carcinogenic effects of aspartame: The urgent need for regulatory re-evaluation. Am J Ind Med; Apr;57(4):383-97. 
 21. Landrigan, P.J., & Straif, K. (2021). Aspartame and cancer – new evidence for causation. Environ Health; Apr 12;20(1):42.
 22. Mallikarjun, S., & McNeill Sieburth, R. (2015). Aspartame and Risk of Cancer: A Meta-analytic Review. Arch Environ Occup Health; 70(3):133-41.
 23. Haighton, L., Roberts, A., Walters, B., & Lynch, B. (2019). Systematic review and evaluation of aspartame carcinogenicity bioassays using quality criteria. Regul Toxicol Pharmacol; Apr;103:332-344.
 24. Haighton, L., Roberts, A., Jonaitis, T., & Lynch, B. (2019). Evaluation of aspartame cancer epidemiology studies based on quality appraisal criteria. Regul Toxicol Pharmacol; Apr;103:352-362.
 25. Walbolt, J., Koh, Y. (2020). Non-nutritive Sweeteners and Their Associations with Obesity and Type 2 Diabetes. J Obes Metab Syndr; Jun 30;29(2):114-123.
 26. Nettleton, J.A., Lutsey, P.L., Wang, Y., Lima, J.A., Michos, E.D., & Jacobs, D.R. (2009). Diet soda intake and risk of incident metabolic syndrome and type 2 diabetes in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Diabetes Care; Apr;32(4):688-94
 27. Higgins, K.A., & Mattes, R.D. (2019). A randomized controlled trial contrasting the effects of 4 low-calorie sweeteners and sucrose on body weight in adults with overweight or obesity. Am J Clin Nutr; May 1;109(5):1288-1301.
 28. Santos, N.C., Magalhaes de Araujo, L., De Luca Canto, G., Neves Silva Guerra, E., Soares Coelho, M., de Fatima Borin, M. (2018). Metabolic effects of aspartame in adulthood: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr;58(12):2068-2081.

Meer

Gezondheid

Deel dit bericht

Reacties (7)

Hier kan je discussiëren over dit artikel, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen. Lees vooral even onze huisregels en veelgestelde vragen

 1. Ikzelf zit in de IT en ook daar weten we dat bepaalde zaken ‘slecht voor de gezondheid’ zijn. Zo is het bekend dat straling slecht is voor de gezondheid, maar in lage doceringen mag de straling wel. Vreemd altijd dat het toch mag ookal zijn de onderzoeken negatief voor consumptie/gebruik. Gaat er bij mij in als roken is slecht maar 1 sigaret mag en kan geen kwaad.
 2. Interessant artikel. Ik geloof ook al jaren dat aspartaam niet goed voor ons is en suiker inderdaad ook niet. Ik probeer ze zoveel mogelijk te mijden. Maar helemaal zonder vind ik moeilijk dus ik gebruik sinds kort Sukrin. Zij claimen een 100% natuurlijke en koolhydraatarme suikervervanger te zijn die ook geschikt zou zijn voor diabetici. Ik ben erg enthousiast! Wat is jouw deskundige mening over Sukrin?
  1. Sukrin is de merknaam van (E968) van Erythritol. Ook dit is een lege stof, dat geen voedingsstoffen bevat. Helemaal niets. Ook hiermee hou je de zoetbehoefte in stand en je lichaam voor de gek. Laat zoetstoffen liever weg uit je voeding, na een tijdje zal je merken dat je er geen behoefte meer aan hebt.
 3. Hallo Jasper, Misschien heb je gelijk dat Aspartaam ongezond is, maar je maakt een rekenfout. Je zegt: Dat komt omdat in natuurlijke voeding maar 5% asparaginezuur en fenylalanine zit. Deze hoeveelheid kan ons lichaam goed verwerken. Aspartaam bestaat voor 50% uit fenylalanine en voor 40% uit asparaginezuur. En dat kan ons lichaam veel moeilijker afbreken. De overige 10% bestaat uit methanol. Dit is een giftige, alcoholachtige stof die ook in spiritus en sigarettenrook zit. Hierbij vergeet (?) je te zeggen dat aspartaam slechts een zeer klein % van een voedingsmiddel uitmaakt. Stel, ergens zit 1% aspartaam in. Dan zit er dus in dat voedingsmiddel 0,5% fenylalanine en 0,4% asparaginezuur. VEEL minder dan de 5% die in natuurlijke voeding zit (volgens jou). Groeten, Rob
  1. Beste Rob, Dank voor je reactie en nu ik het weer lees heb je gelijk. Ik heb hier getracht om complexe informatie kort en eenvoudig samen te vatten. Te kort, want de vergelijking gaat iets te kort door de bocht. Ik heb de tekst aangepast. Vriendelijke groet, Jasper
 4. Ikzelf zit in de IT en ook daar weten we dat bepaalde zaken ‘slecht voor de gezondheid’ zijn. Zo is het bekend dat straling slecht is voor de gezondheid, maar in lage doceringen mag de straling wel. Vreemd altijd dat het toch mag ookal zijn de onderzoeken negatief voor consumptie/gebruik. Gaat er bij mij in als roken is slecht maar 1 sigaret mag en kan geen kwaad.
 5. Interessant artikel. Ik geloof ook al jaren dat aspartaam niet goed voor ons is en suiker inderdaad ook niet. Ik probeer ze zoveel mogelijk te mijden. Maar helemaal zonder vind ik moeilijk dus ik gebruik sinds kort Sukrin. Zij claimen een 100% natuurlijke en koolhydraatarme suikervervanger te zijn die ook geschikt zou zijn voor diabetici. Ik ben erg enthousiast! Wat is jouw deskundige mening over Sukrin?
  1. Sukrin is de merknaam van (E968) van Erythritol. Ook dit is een lege stof, dat geen voedingsstoffen bevat. Helemaal niets. Ook hiermee hou je de zoetbehoefte in stand en je lichaam voor de gek. Laat zoetstoffen liever weg uit je voeding, na een tijdje zal je merken dat je er geen behoefte meer aan hebt.
 6. Hallo Jasper, Misschien heb je gelijk dat Aspartaam ongezond is, maar je maakt een rekenfout. Je zegt: Dat komt omdat in natuurlijke voeding maar 5% asparaginezuur en fenylalanine zit. Deze hoeveelheid kan ons lichaam goed verwerken. Aspartaam bestaat voor 50% uit fenylalanine en voor 40% uit asparaginezuur. En dat kan ons lichaam veel moeilijker afbreken. De overige 10% bestaat uit methanol. Dit is een giftige, alcoholachtige stof die ook in spiritus en sigarettenrook zit. Hierbij vergeet (?) je te zeggen dat aspartaam slechts een zeer klein % van een voedingsmiddel uitmaakt. Stel, ergens zit 1% aspartaam in. Dan zit er dus in dat voedingsmiddel 0,5% fenylalanine en 0,4% asparaginezuur. VEEL minder dan de 5% die in natuurlijke voeding zit (volgens jou). Groeten, Rob
  1. Beste Rob, Dank voor je reactie en nu ik het weer lees heb je gelijk. Ik heb hier getracht om complexe informatie kort en eenvoudig samen te vatten. Te kort, want de vergelijking gaat iets te kort door de bocht. Ik heb de tekst aangepast. Vriendelijke groet, Jasper
 7. sjoukje
  op 10 maart 2017 om 10:55 zegt
  ik heb iets van waar overal te voor staat is slecht en wat er nu op de markt is stevia dat verpest mijn eten dus ik blijf gewoon op de zoetstof die ik nu gebruik
 8. tegenwoordig worden veel kindermedicijnen gezoet met aspartaan. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om dit mijden. 🙁

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook eens

Top artikel

Detoxen: goed of niet?

Ontgiften of detoxen is behoorlijk populair. Het idee van een ontgiftingskuur is dat je eens in de zoveel tijd je lichaam heel grondig reinigt en schadelijke gifstoffen uit je lichaam verwijdert. Maar...

Top artikel

Olijfolie: gezond of niet?

Olijfolie is een populair product in de keuken. Maar hoe gezond is het? In dit artikel lees je wat de wetenschap erover zegt.

Bekijk alle artikelen