Statines: zijn ze echt nodig en wat kun je zelf doen?

Gereviewd door expert
Wetenschappelijk onderbouwd
30 reacties

8794 volgers

Statines zijn medicijnen die helpen het cholesterol te verlagen. In Nederland staan ze in de top 10 van meest gebruikte medicijnen. 

Zijn al die pillen wel nodig? De meningen daarover zijn verdeeld. Tegenstanders pleiten vooral voor leefstijl als medicijn, een trend die in opmars is.

Een goede ontwikkeling, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Hoe gezonder je leefstijl, hoe kleiner de kans dat jij medicijnen nodig hebt. 

Hoe zit dat met een verhoogd cholesterol? Kun je zelf het roer omgooien en met aanpassingen in je voeding en leefstijl gezonde cholesterolwaarden realiseren? Zijn pillen dan niet, of niet meer nodig?

In dit artikel lees je alles over cholesterol én het veelbesproken statine. 

Let op: Gebruik jij medicijnen en wil je daar mee stoppen? Overleg dit altijd eerst met je huisarts. 

1. Cholesterol in het kort

Het lichaam heeft cholesterol nodig. Een klein deel krijg je via de voeding binnen. Maar voor het overgrote deel maakt het lichaam zelf cholesterol aan.

Een gezond lichaam maakt precies genoeg cholesterol aan en doet dit in de juiste verhoudingen HDL en LDL cholesterol. 

HDL

Hoewel je beide nodig hebt, wordt HDL cholesterol ook wel het ‘goede’ cholesterol genoemd en LDL het ‘slechte’ cholesterol. 

HDL werkt beschermend tegen hart- en vaatziekten. Het vervoert cholesterol en triglyceriden naar die organen die zelf geen cholesterol aan kunnen maken, maar het wel nodig hebben voor hun hormoonproductie. Zoals de bijnieren en de geslachtsorganen.

Een eventueel teveel aan cholesterol wordt door HDL naar de lever vervoerd en daar afgebroken.

LDL en non-HDL

LDL kan in hoge hoeveelheden de kans op slagaderverkalking vergroten. Ook non-HDL (daaronder vallen VLDL, IDL en Lp(a)) heeft dit effect. 

Triglyceriden

Tot slot spelen ook triglyceriden een rol. Veel triglyceriden door vet- en koolhydraatrijk eten kunnen zorgen voor een scheve verhouding tussen HDL en LDL.

Bij een lichaam dat uit balans is, kunnen cholesterol- en triglyceridenwaarden ook uit balans raken. En dat is een risicofactor voor hart- en vaatziekten

Een uitgebreider artikel over cholesterol vind je hier

Wat zijn normaalwaarden 

Cholesterolwaarden worden bepaald met een bloedtest. Uit deze bloedtest worden verschillende waarden bepaald: het totale cholesterol, het LDL-, HDL– en het triglyceridengehalte.

De verhouding tussen het totale cholesterol en het HDL wordt ook weergegeven in de uitslag.

Bloedwaarden

Je cholesterolwaarden zijn over het algemeen gezond als:

 • De waarde van het totaal cholesterol lager is dan 5,0 mmol/l
 • De waarde van het LDL-cholesterol lager dan 3,0 mmol/l
 • De triglyceriden waarde lager is dan 1,7
 • Het HDL bij mannen hoger dan 1 en bij vrouwen hoger dan 1,29 is
 • De verhouding tussen totaal cholesterol en HDL (dit heet de Tot Chol/HDL ratio) lager is dan 5,0

Vallen deze waarden hoger uit, dan is sprake van verhoogd cholesterol. Bij een totaal cholesterol van meer dan 8,0 mmol/l spreekt men van ernstige hypercholesterolemie.

Strengere waarden

Voor mensen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, geldt een strengere waarde voor het LDL-cholesterol. Zij moeten een waarde lager dan 2,6 mmol/l hebben.

Risico categorieën

De arts stelt vast of sprake is van een verhoogd risico.

Daarbij worden drie categorieën gehanteerd:

 1. Zeer hoog risico (≥ 10%)
 2. Hoog risico (≥ 5% en < 10%)
 3. Laag tot matig verhoogd risico (< 5%)

Het percentage geeft aan hoe groot de kans wordt geacht dat iemand binnen 10 jaar overlijdt door hart- en vaatziekten. 

De volgende criteria gelden daarvoor (10):

RisicoPersonen die vallen in één van de volgende categorieën:
1. Zeer hoog✓ Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte
✓ Diabetes mellitus in combinatie met orgaanschade of andere risicofactoren (roken, totaalcholesterol > 8 mmol/l, ernstig verhoogde bloeddruk)
✓ Ernstige chronische nierschade
✓ Een berekende score > 10%
2. Hoog✓ Ernstig verhoogde enkele risicofactor (totaalcholesterol > 8 mmol/l, ernstig verhoogde bloeddruk)
✓ De meeste andere personen met diabetes mellitus
✓ Matige chronische nierschade
✓ Een berekende score 5-10%
3. Laag tot matig verhoogd ✓ Middelbare leeftijd
✓ Een berekende score < 5%
Risico categorieën

2. Hoe wordt een te hoog cholesterol behandeld?

In Nederland worden patiënten behandeld volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Federatie Medisch specialisten. Recent zijn deze aangepast (1). 

Stap 1: Leefstijladviezen

Daarbij is stap 1 voor alle drie de risicocategorieën (laag tot matig, hoog en zeer hoog) het bespreken van niet-medicamenteuze maatregelen. Ofwel, leefstijladviezen zoals:

 • Niet roken en meeroken
 • Voldoende bewegen
 • Gezond eten, volgens de Richtlijnen Goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad (2)
 • Alcoholgebruik beperken (volgens diezelfde richtlijnen)
 • Optimaliseren gewicht
 • Bij psychosociale problemen: psychosociale ondersteuning

Daarom gebruiken we in ons 7×7 Afslank Programma ook alleen maar gebruik van gezonde, natuurlijke producten zonder toegevoegde suikers. Dit helpt je ook om je cholesterol te verlagen.

Stap 2: Medicijnen

Bij hoog of zeer hoog risico wordt daarnaast meestal gestart met statines. Wanneer dat onvoldoende effect oplevert, komt daar nog een tweede medicijn bij: Ezetimib

3. Wat zijn statines

Statines zijn een groep cholesterolverlagende medicijnen. Van alle cholesterolverlagende middelen worden statines in Nederland het vaakst voorgeschreven (97%).

In 2019 bijvoorbeeld werd het medicijn aan bijna 2 miljoen mensen verstrekt (3). Het gaat dan om de volgende soorten (4):

 • Simvastatine
 • Atorvastatine
 • Fluvastatine
 • Pravastatine
 • Rosuvastatine

In vrijwel de helft van de gevallen wordt simvastatine voorgeschreven. Atorvastatine is goed voor nog eens een derde van de voorschriften.

Hoe werken statines

Statines zorgen ervoor dat de lever meer LDL-cholesterol opneemt, waardoor er minder in het bloed achterblijft. 

Hoe dat werkt? Statine gaat in de lever op dezelfde plek zitten als het enzym HMG-CoA.

Dit enzym is verantwoordelijk voor de productie van cholesterol en van ubiquinon (Q10). Wordt dit enzym uitgeschakeld, dan wordt de productie van cholesterol en ubiquinon geremd.

Het lichaam reageert daarop door LDL en VLDL-cholesterol naar de lever te vervoeren. Daar wordt het aangevuld en verwerkt.

Het gevolg: een lagere LDL en VLDL-waarde in de aderen.

Hoe effectief zijn statines

Volgens het farmacotherapeutisch kompas, hét hulpmiddel voor artsen bij het voorschrijven van medicijnen aan patiënten, verlagen statines:

 • Het LDL-cholesterolgehalte met zo’n 25–55%
 • Het triglyceridengehalte met 10–30%

Het effect treedt binnen één week op en is maximaal na vier tot zes weken (4). 

Wanneer je stopt met statines, neemt het LDL-cholesterolgehalte weer toe. De meeste mensen slikken statines daarom voor de rest van hun leven. 

4. Bezwaren tegen statines

En dat is dan ook het voornaamste probleem van statines: het medicijn bestrijdt de symptomen in plaats van de oorzaak.

Statines verlagen je cholesterol, maar de oorzaak van een te hoge waarde, een ongezonde levensstijl, blijft onaangeroerd.

In het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, stelt arts-epidemioloog Dick Bijl zich überhaupt af hoe slecht een te hoog cholesterol nu echt is.

En hoeveel winst statines daadwerkelijk opleveren. De levenswinst lijkt minimaal en lang niet iedereen heeft baat bij deze medicijnen (5). 

Je moet ongeveer 100 mensen 6 jaar lang behandelen om 9 hartinfarcten te voorkomen (11).

Bij statine-tegenstanders dus reden tot zorg over het gemak en de frequentie waarmee collega-artsen statines voorschrijven.

Uit onderzoek van Radar bleek bijvoorbeeld dat 80% van de patiënten met diabetes type 2 een cholesterolverlager kreeg voorgeschreven!

Zorgwekkend was ook dat 75% van hen aangaf last te hebben van bijwerkingen (6).

Onderrapportage van bijwerkingen 

De bijwerkingen lijken erger dan gerapporteerd wordt. In wetenschappelijke artikelen wordt geconcludeerd dat statines over het algemeen goed worden verdragen. En dat het met de bijwerkingen wel meevalt. 

Bezorgde wetenschappers menen dat in deze onderzoeken sprake is van een onderrapportage.

Dat betekent dat niet alle klachten meegenomen worden in de conclusie. Dit komt doordat deelnemers die in het begin van zo’n onderzoek veel klachten hebben, niet in aanmerking komen voor verdere deelname (5). 

Bijwerkingen van statines 

Vaak gemelde klachten zijn spierklachten (zoals o.a. spierpijn, spierstijfheid, spierkrampen).

Dit wordt ook wel toegeschreven aan de remming van de productie van ubiquinon, zoals hierboven is beschreven. Dat zou ook verklaren waarom sommige mensen baat hebben bij de inname van Q10 als zij ook een statine slikken.

Ook kunnen bepaalde leverwaarden stijgen, wat kan duiden op leverschade.

Ernstige spieraandoeningen en leverfunctiestoornissen zijn minder vaak gemelde, maar ernstige bijwerkingen (4).

5. Wat zijn de alternatieven?

De wetenschap staat niet stil. Wanneer statines niet goed worden verdragen, kan bijvoorbeeld de dosis verlaagd worden.

Of de patiënt wordt geadviseerd het middel periodiek te gebruiken (niet alle dagen).

Ook kunnen statines gecombineerd worden met andere medicijnen. Of kunnen zogenaamde non-statines als alternatief ingezet worden (7).

Je kunt ook je voeding en leefstijl aanpassen.  Meer bewegen en gezonde voeding zorgen op een natuurlijke manier voor een betere verhouding tussen slecht en goed cholesterol.

Meer bewegen

Meer bewegen is altijd goed. Met de Online sportschool is bewegen leuk, effectief en laagdrempelig.

Bekijk het aanbod van de Online Sportschool

Stoppen met statines?

Vooropgesteld en nogmaals benadrukt: raadpleeg altijd eerst je huisarts wanneer je wilt stoppen met het gebruik van medicijnen. 

Is het mogelijk om helemaal te stoppen met statines en andere medicijnen? Over leefstijl als alternatief voor statines bij hypercholesterolemie zijn wetenschappelijk nog geen definitieve conclusies. 

Toch is het aanpakken van leefstijl en voeding de eerste stap in de Richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en die van de Federatie Medisch specialisten. 

Hoopvol is bovendien dat de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMW geld beschikbaar heeft gesteld voor het oprichten van leefstijl loketten.

Via de huisarts kan tegenwoordig een verwijzing worden verkregen naar de Gecombineerde Leefstijlinterventie, als je aan bepaalde criteria voldoet. Daar word je begeleid door een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist.

En de vereniging Arts en Leefstijl, opgericht door o.a. huisarts Tamara de Weijer, is bekend om het succes dat hun leefstijlinterventie heeft op het verlagen van het ‘slechte’ cholesterol. Bij deze vereniging zijn inmiddels meer dan 1000 artsen aangesloten.

Effecten van leefstijl op cholesterol

Er zijn aanwijzingen dat veranderingen in de leefstijl een gunstig effect kunnen hebben op cholesterolwaarden (8):

Totaal cholesterol en LDL omlaag< 5% effect5-10% effect> 10% effect
1. Transvetten vermijden
2. Verzadigd vet verminderen
3. Vezel inname verhogen
4. Meer producten met fytosterolen nemen
5. Ernstig overgewicht verminderen
6. Cholesterol uit voeding verminderen
7. Regelmatig en structureel bewegen

Triglyceriden omlaag< 5% effect5-10% effect> 10% effect
1. Ernstig overgewicht verminderen
2. Alcohol inname verminderen
3. Regelmatig en structureel bewegen
4. Koolhydraat inname verminderen
5. Omega-3 supplementen gebruiken
6. Suiker inname verminderen
7. Verzadigd vet vervangen door onverzadigd vet

HDL omhoog< 5% effect5-10% effect> 10% effect
1. Transvetten vermijden
2. Regelmatig en structureel bewegen
3. Ernstig overgewicht verminderen
4. Koolhydraat inname verminderen en vervangen door onverzadigd vet
5. Alcoholgebruikers: matig alcohol gebruik voortzetten
6. Stoppen met roken

Spectaculair zijn ook de verbeteringen die gerapporteerd zijn bij een 37-jarige man. Bij hem was sprake van een ernstig verhoogd totaal cholesterolgehalte (meer dan 14 mmol/L) en triglyceridengehalte (> 40 mmol/L).

Zonder gebruik van medicijnen en uitsluitend door leefstijl aanpassingen, zakte zijn totaal cholesterol naar 4 mmol/L en het triglyceridengehalte naar maar liefst 3,28 mmol/L (9). 

Arts en leefstijl

Jasper interviewde Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van Arts en Leefstijl. 

Bekijk het interview hier

6. Wat kun je zelf doen?

✓ Verbeter je beweegpatroon

Probeer dagelijks minimaal 30 minuten te lopen, te fietsen of op een andere manier te bewegen.

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die de Online Sportschool biedt. 

✓ Verbeter je leefpatroon

Zorg voor voldoende slaap en probeer stress zoveel mogelijk te voorkomen en te relativeren.

✓ Optimaliseer je voedingspatroon

Dat doe je door minder niet-complexe koolhydraten (met name suiker, brood, zetmeel bevattend voedsel zoals aardappelen en knollen, sapjes, limonades en alcohol) te nuttigen en méér gezonde vetten, eiwitten en vezelrijke producten te kiezen.

Om je te helpen dit gezonde voedingspatroon vol te houden heb ik Jaspers boodschappenlijst samengesteld. Op die lijst staan alle producten die weinig koolhydraten, maar juist veel gezonde vetten en eiwitten bevatten.

Heb je meer ondersteuning nodig? Neem dan eens een kijkje op de productpagina. Daar vind je een verzameling aan programma’s die je op een natuurlijke manier helpen een gezonder voedingspatroon te volgen.

Bodyhappiness Programma

Een overzichtelijk programma vol met adviezen over gezond leven en eten.

Bekijk het Bodyhappiness Programma

Tekst is geverifieerd door E.W. van de Griendt, Huisarts

Wat vond je van dit artikel?

 1. Richtlijnen database Federatie Medisch Specialisten: Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Geraadpleegd mei 2021.
 2. Gezondheidsraad: Richtlijnen goede voeding 2015.
 3. Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) (2019). € 25 miljoen minder aan cholesterolverlagers. Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 154 Nr 49.
 4. Farmacotherapeutisch Kompas: Geneesmiddelengroepen – Statinen. Geraadpleegd mei 2021.
 5. Bijl, D. (2019). How transparent is the new Dutch guideline on cardiovascular risk management? Ned Tijdschr Geneeskd; Aug 29;163:D4334.
 6. TV programma Radar over cholesterol en cholesterolverlagers (2019).
 7. Diaconu, C.C., Iorga, R.A., Furtunescu, F., Katsiki, N., Stoian, A.P., & Rizzo, M. (2021). Statin intolerance: new data and further options for treatment. Curr Opin Cardiol; Apr 28.
 8. Mach, F. e.a. (2020). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal, Volume 41, Issue 1, Pages 111–188.
 9. Patel, J., Sharma, T., Allan, C., & Curnew, G. (2021). Use of Lifestyle Modifications for Management of a Patient with Severely High Total Cholesterol (> 14 mmol/L) and Triglycerides (> 40 mmol/L). J Lifestyle Med.; 11(1): 43–46.
 10. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Richtlijnen Cardiovasculair risicomanagement. Geraadpleegd mei 2021.
 11. Pijl, H. (2017). Blog LUMC: Is het zinvol om medicijnen te geven om het cholesterol te verlagen?

Meer

Gezondheid

Deel dit bericht

Reacties (30)

Hier kan je discussiëren over dit artikel, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen. Lees vooral even onze huisregels en veelgestelde vragen

 1. Mevr kroone
  op 8 april 2021 om 17:26 zegt
  Ik gebruik ook rosuvastatin myl 10 mg.ik ben afgevallen en eet gezonder.cardiollog weet dit en zegt hier niets over. Ook over mijn candesartan moest ik zowat smeken om te verlagen.want mijn onder druk was telkens tussen de 50 en 55.. ik zag wazig,hoofdpijn duizelig en slaap slecht. Nu mag ik een halve 4mg.als ik niets zeg word er niet eens naar gekeken of het nog nodig is of verminderd moet worden. Ik was boos.
 2. Welly westhof
  op 18 februari 2021 om 16:48 zegt
  Hallo Jasper ik ben welly een vrouw van 70 lentes jong ben in het jaar 2014 gediagnosticeerd met suikerziekte en sindsdien ben ik 10 kg afgevallen en had een verbeterde waarde tot gevolg nu 2021 heb ik weer een onderzoek gehad waarbij bleek dat mijn. Cholesterol niet goed is dwz een totaalwaarde van 6.3 en een ldl van 4.3 met Andre woorden te hoog dus ik heb het oek gelezen vN prof harten ach en hij zegt dat er geen slecht cholesterol bestaat heb dat ook gezegd maar daar word niet op ingegegaan nu moet ik statines gaan slikken om de getallen omlaag te brengen ben er eigenlijk op tegen heb jij nog een aanwijzing wat ik zou kunnen doen graag je reactie
  1. Vervelend Welly dat er statines worden voorgeschreven. Ik raad je aan om aan de slag te gaan met een van onze programma’s zodat je zeker weet dat je de juiste voeding binnenkrijgt en daarnaast veel te bewegen en te ontspannen. Daarnaast doe je er goed aan om het gebruik van de statines en jou verlangen daarin nog eens te bespreken met je arts en samen te onderzoeken of het echt noodzakelijk is of dat er mogelijkheden zijn om onder controle samen kijken wat er gebeurt als je je voeding en leefstijl nog meer aanpast.
 3. Mijn cardioloog schreef me ook statines voor, mijn totale cholesterol is 5.0 op dit moment..en hij wilde het LDL naar 1.8, dat is bij mij nu 3.6.. omdat volgens hem het erfelijk is omdat mn vader op zn 55e zijn eerste infarct kreeg, zou ik nu statines moeten gaan slikken. ik voelde meteen een weerstand..kies voor bewust gezonde voeding en ben me gaan inlezen en las over rode gist rijst, die zou net zo goed werken, zonder de bijwerkingen..de cardioloog ging zn stem verheffen en was hier duidelijk niet zo over te spreken..voelde niet goed voor mij.. Hoe denk je over rode gist rijst supplementen met q10 als alternatief?
  1. Over deze supplementen en de effecten ervan op cholesterol wordt nog veel gediscussieerd. Het belangrijkste is je voeding optimaliseren en dus zo puur mogelijk, koolhydraatarm en glutenvrij eten. Het gebruik van zuivel en koffie minimaliseren, voldoende slapen, bewegen en ontspannen. Verder doe je er goed aan om je gevoel te volgen, goed in overleg te blijven met je arts en je regelmatig te laten checken om zo voor jou de juiste balans te vinden. Veel succes!
 4. Mevr kroone
  op 8 april 2021 om 17:26 zegt
  Ik gebruik ook rosuvastatin myl 10 mg.ik ben afgevallen en eet gezonder.cardiollog weet dit en zegt hier niets over. Ook over mijn candesartan moest ik zowat smeken om te verlagen.want mijn onder druk was telkens tussen de 50 en 55.. ik zag wazig,hoofdpijn duizelig en slaap slecht. Nu mag ik een halve 4mg.als ik niets zeg word er niet eens naar gekeken of het nog nodig is of verminderd moet worden. Ik was boos.
 5. Welly westhof
  op 18 februari 2021 om 16:48 zegt
  Hallo Jasper ik ben welly een vrouw van 70 lentes jong ben in het jaar 2014 gediagnosticeerd met suikerziekte en sindsdien ben ik 10 kg afgevallen en had een verbeterde waarde tot gevolg nu 2021 heb ik weer een onderzoek gehad waarbij bleek dat mijn. Cholesterol niet goed is dwz een totaalwaarde van 6.3 en een ldl van 4.3 met Andre woorden te hoog dus ik heb het oek gelezen vN prof harten ach en hij zegt dat er geen slecht cholesterol bestaat heb dat ook gezegd maar daar word niet op ingegegaan nu moet ik statines gaan slikken om de getallen omlaag te brengen ben er eigenlijk op tegen heb jij nog een aanwijzing wat ik zou kunnen doen graag je reactie
  1. Vervelend Welly dat er statines worden voorgeschreven. Ik raad je aan om aan de slag te gaan met een van onze programma’s zodat je zeker weet dat je de juiste voeding binnenkrijgt en daarnaast veel te bewegen en te ontspannen. Daarnaast doe je er goed aan om het gebruik van de statines en jou verlangen daarin nog eens te bespreken met je arts en samen te onderzoeken of het echt noodzakelijk is of dat er mogelijkheden zijn om onder controle samen kijken wat er gebeurt als je je voeding en leefstijl nog meer aanpast.
 6. Mijn cardioloog schreef me ook statines voor, mijn totale cholesterol is 5.0 op dit moment..en hij wilde het LDL naar 1.8, dat is bij mij nu 3.6.. omdat volgens hem het erfelijk is omdat mn vader op zn 55e zijn eerste infarct kreeg, zou ik nu statines moeten gaan slikken. ik voelde meteen een weerstand..kies voor bewust gezonde voeding en ben me gaan inlezen en las over rode gist rijst, die zou net zo goed werken, zonder de bijwerkingen..de cardioloog ging zn stem verheffen en was hier duidelijk niet zo over te spreken..voelde niet goed voor mij.. Hoe denk je over rode gist rijst supplementen met q10 als alternatief?
  1. Over deze supplementen en de effecten ervan op cholesterol wordt nog veel gediscussieerd. Het belangrijkste is je voeding optimaliseren en dus zo puur mogelijk, koolhydraatarm en glutenvrij eten. Het gebruik van zuivel en koffie minimaliseren, voldoende slapen, bewegen en ontspannen. Verder doe je er goed aan om je gevoel te volgen, goed in overleg te blijven met je arts en je regelmatig te laten checken om zo voor jou de juiste balans te vinden. Veel succes!
 7. Hoi Jasper, Ik kom in je stukje niks tegen over FH (familiaire hypercholesterolemie), een erfelijke vorm van verhoogd cholesterol. Ik ben ervan overtuigd dat een goed dieet en voldoende beweging altijd een positieve uitwerking hebben. Maar helaas voorkomt je hier niet altijd een verhoogd cholesterol-gehalte mee. En (sommige) mensen kunnen, denk ik, naast beweging en een goed dieet ook baat kunnen hebben bij medicatie. Ik ben zeker geen fan van de farmaceutische industrie, maar ik vind het wel fijn dat er mensen/fabrieken zijn die medicatie ontwikkelen. En ik geloof ook niet dat het alleen maar geldwolven zijn die hun producten willen verkopen. Succes met het genuaceerd promoten van een gezonde leefstijl, gr Wouter
 8. Monique D
  op 17 mei 2020 om 22:24 zegt
  Hoi Jasper, Mij is Atorstatine voorgeschreven omdat ik volgens de dokter een te hoog cholesterolgehalte heb. Ik was een tijd terug afgevallen en heb mijn eetgewoonten veranderd. Ondanks dit bleef mijn cholesterol stijgen. Aan de hand daarvan trok men de conclusie dat dit genetisch bepaald is, dus ik moet de rest van mijn leven dit medicijn slikken. Ik vraag mij het volgende af: 1. Hoe kan het dat men ervan uitgaat dat dit genetisch bepaald is zonder een erfelijkheidstest? 2. Mijn ouders, mijn moeder nadert de 80 en mijn vader nadert de 90 hebben nooit problemen met hun cholesterol gehad, zij laten zich elke keer controleren. Is het nou zo dat men geen oplossing voor mijn cholesterolgehalte kan vinden en het dan zomaar van uit gaat dat het genetisch is, zonder er onderzoek naar te doen? Bijvoorbeeld een erfelijkheidstest? Ik vind het nogal wat om, als ze er geen oorzaak kunnen vinden om dit als reden op te geven. Uit angst blijf je de troep toch maar slikken.. Alvast bedankt voor jouw antwoord.
  1. Hallo Monique, wat vervelend dat je ondanks het aanpassen van je voeding toch een hoog cholesterol blijft houden en daarvoor aangewezen bent op medicatie. Deze vragen kun je het beste met je huisarts bespreken. Hij/zij kan je het beste uitleggen waarom ze daarvan uitgaan, dat is voor mij niet duidelijk. Gezond blijven eten ondersteunt je gezondheid sowieso en luister goed naar je eigen intuïtie als het gaat om medicatie. Onderzoek onder begeleiding van de arts hoe je het gebruik van de medicatie kunt afbouwen/ minimaliseren. Veel sterkte!
 9. Hallo Jasper, Begin maart is mij ook een medicijn met statine voor geschreven, dit na een CVA.. Lag al gelijk in de klinsch met de neuroloog, omdat je op een kwetsbaar moment dingen moet doen die je niet wilt. Nu ruim 2 maanden later heb ik veel klachten betreft mijn spieren/gewrichten. Het belemmert mijn bewegingsvrijheid. Ik heb dan ook besloten om met die troep te stoppen ook omdat het absoluut niet goed voelde.. Ik was al overtuigd dat een gezonder eetpatroon beter is voor je en ben dan ook op zoek gegaan op het web. Inmiddels een platform gevonden die aansluit.. Echter toen ik mijn arts mededeelde dat ik zou stoppen met statine, stelde hij voor om net zolang te zoeken naar een statine die de minste klachten zou geven. Ik dacht alleen, nee hoor gaan we niet doen, ik ben geen proefpersoon. Groet Ellen
 10. Hallo Jasper, Graag wil ik de aandacht vestigen op iets dat wellicht niet als oorzaak van een verhoogd (slecht, maar wat is slecht…) cholesterol zal worden aangemerkt: vanwege darmkanker kon ik niet gewoon eten en ook na maanden is dat eetpatroon nog niet zoals voorheen. Daarom heb ik medische vloeibare voeding voorgeschreven gekregen, vijf flesjes per dag. Met per flesje van 200 ml. 300 calorieën en dat werd nadat ik wel weer het een en ander kon eten afgebouwd naar drie flesjes per dag. Ook nog 900 calorieën. Omdat ik drie jaar geleden ook een hartinfarct heb gehad, werd m’n cholesterolgehalte onlangs nagekeken en dat bleek van 1.8 naar 4.0 te zijn gestegen. Volgens mij valt dat wel mee, maar volgens mijn cardioloog voor mij veel te hoog omdat ik al een hartinfarct heb gehad. Ik ben meer dan jaar geleden gestopt met het gebruiken van de mij voorgeschreven statines (Atorvastatine 40 mg.) omdat het niet goed voelde. Nu heb ik Rosuvastatine voorgeschreven gekregen, met een gebruiksaanwijzing van maar liefst 12 pagina’s. Alleen dat al wekt m’n weerstand op, iets dat goed is heeft naar mijn mening geen 12 pagina’s ‘overtuiging’ (of volgens mij juister gezegd: juridische dichtspijkering) nodig. Bovendien begrijp ik nu waarom m’n beide ouders opeens diabetes kregen, heel akelig. Het preventieve middel (statines) na een operatie was duidelijk erger dan de kwaal. U zult begrijpen dat ik een grote tegenzin heb tegen het gebruik van de mij voorgeschreven statines, nadat ik me er verder in verdiept heb ga ik dat dan ook niet doen. De risico’s zijn me te groot en nog meer kwalen zit ik niet op te wachten. Maar buiten dat om: ik denk dat de medicinale vloeibare voeding de oorzaak is van het verhoogde cholesterolgehalte, het smaakt erg volvet en zoet en 300 calorieën per 200 ml. is best veel. Het is natuurlijk water naar de zee dragen als het 1 het ander uitlokt, wellicht kan daar nader onderzoek naar worden verricht. Ik heb het idee dat de farmaceutische industrie een groot en nietsontziend monster is die zoveel mogelijk slachtoffers zo langzaam mogelijk wil opslokken. Uiteraard is het op zich geweldig dat de mogelijkheid om vloeibare voeding te gebruiken bestaat voor mensen die andersoortige voeding nodig hebben, maar als het cholesterolgehalte ervan omhoog gaat waardoor er weer statines worden voorgeschreven, met daarop een verhoogde kans op ernstige bijwerkingen als diabetes en kanker, dan zou er iets aan de samenstelling van de medicinale voeding moeten veranderen.
 11. Jan van Berkel
  op 21 januari 2020 om 15:49 zegt
  Beste Jasper, ik gebruik nu al 14 jaar statines. Kan zich in de loop van deze tijd Neuropathie ontwikkelen? Dank voor je duidelijke artikelen.
  1. Dat kan maar dat hoeft niet aan de statines te liggen, neuropathie kan zich om allerlei redenen ontwikkelen. Heel belangrijk tegen neuropathie is een stabiele bloedsuikerspiegel creëren. Koolhydraatarm eten kan je daarbij helpen. Als je het gevoel komt dat de neuropathie een gevolg is van de statines doe je er goed aan dat eens met je huisarts te overleggen en te kijken of er mogelijkheden zijn om de statines af te bouwen.
 12. Ik had begin mei een LDL van 5.4 en HDL van 1,6. Kreeg statines voorgeschreven, maar de bijwerkingen waren heel heftig. In overleg met huisarts afgesproken om te stoppen met statines en levensstijl aan te passen. Voedingspatroon aangepast zoals Jasper beschrijft, 4 x per week sporten en (daardoor) 9 kilo afgevallen. Ik was gisteren bij mijn huisarts en die was (net als ik) heel blij! De LDL was 3.0 en HDL 2.3. Het zoveelste bewijs dat een gezonde levensstijl effect heeft op het de cholesterol waarden. Mijn complimenten aan het werk van Jasper. Ga zo door!
  1. Wat een mooi bericht Richard, dank je wel. Geweldig om te lezen en bedankt voor de complimenten. Geniet van je gezondheid!
 13. Majo Flinterman
  op 22 augustus 2019 om 20:17 zegt
  Ik kreeg statines voorgeschreven na een herseninfarct 10 jaar geleden. Ik vraag me nu af of mijn duidelijk verminderde spierkracht wellicht meer te maken heeft met die medicijnen dan met het infarct op zich. Ik heb altijd een soort van intuïtie als het op medicijnen innemen aankomt. Misschien aangestuurd door het feit dat ik het voor elkaar krijg bijkans alle bijverschijnselen te krijgen die op de bijsluiter vermeld staan, zonder die van te voren gelezen te hebben. Op aandringen van mijn huisarts na verloop van tijd toch weer aan de statines gegaan en vanaf moment werden mijn spieren zwakker en de vermoeidheid aanzienlijk erger. Zelfs nadat ik weer de brui aan die pillen gegeven had is er geen aantoonbare verbetering opgetreden. Iedereen krijgt naar een hart- of herseninfarct preventief statines voorgeschreven dus is het moeilijk te achterhalen waar het krachtverlies en vermoeidheid werkelijk aan te wijten is. Bovendien heb ik begrepen dat de verkoop van statines een belangrijke inkomstenbron is voor de farmaceutische industrie en dat heeft me toch wel wat achterdochtig gemaakt. Daar komt nog bij dat het idee van de werkzaamheid van statines op het cholesterolgehalte in het bloed gebaseerd is op een éénmalig onderzoek van een biochemicus in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw en daarna nooit herhaald is.
 14. Joan Staal-Gude
  op 4 maart 2019 om 00:46 zegt
  Na plaatsing van een kunst ader in mijn linker been, kreeg een statinemedicijn voor geschreven. Ik had de chirurg al verteld dat ik daar niet tegen kon. Maar deze waren anders en waren goed voor de aderwand. Inderdaad de eerste maanden had ik totaal geen klachten. Maar kreeg toch last van de spieren/zenuwen, ben onmiddellijk gestopt met het innemen, en hoopte dat de klachten over zouden gaan maar nu na dik 2 maanden stoppen heb ik de klachten nog steeds. Weet u raad?
  1. Anita Mulderij, Voedingsdeskundige (BSc)
   op 6 juni 2019 om 15:11 zegt
   Waar dit aan ligt is met deze beperkte informatie moeilijk te zeggen. Je doet er goed aan om dit met je huisarts te bespreken.
 15. Beste Jasper mijn Ldl was laatst 5.7 mijn Hdl 1.7 en trycliceriden 1.1 en cholesterolratio 4.5 Ik heb een herseninfarct gehad meer dan 2 jaar geleden door atriumfibrilleren de novo, goed hersteld hiervan, gebruik bloedverdunner .nu heeft mijn huisarts geadviseerd 10 mg statine te gebruiken. Wat vind jij hiervan
  1. Jasper Alblas (MSc) - Afslank- en voedingscoach
   op 2 november 2018 om 16:23 zegt
   Hallo Leen, je huisarts kent jouw hele medische situatie dus doe alles altijd in overleg met hem/haar. Ik zou wel aangeven dat je, als het even kan geen statine wilt gebruiken. Verder zien wij bij onze cliënten een positieve verandering in de genoemde waardes bij het volgen van een koolhydraatarm dieet. Veel succes!
 16. Goedendag, Vraagje: Ik ben een man van 50 jaar, in uitstekende conditie(zwem en fiets iedere dag;175 cm- 69 kilo,bloeddruk 116/68, hartslag 62 )en mijn dieet is supergezond (eet alles vers, ben beetje een foodie en gezondheidsfanaat wat betreft eten), maar…mijn totale cholesterol is 252, veel te hoog dus. Ik gebruik helemaal geen boter-alleen olijfolie, eet alleen mager vlees, veel vette vis en nauwelijks zuivel en zeer weinig brood. Ik kan echt niet nog gezonder leven/eten dan ik al doe! Wat kan de oorzaak zijn en wat kan ik hieraan doen? Mijn arts dringt me natuurlijk medicijnen op, maar daar wil ik niet aan!
  1. Wat vervelend Eric. Kan het niet zo zijn dat je last hebt van Familiaire hypercholesterolemie? Dus dat het erfelijk is? Probeer zuivel en brood helemaal weg te laten en je situatie toch nogmaals te bespreken met je arts, alvorens je medicijnen gaat slikken.
 17. Hoi Jasper, Ik vind je artikelen heel boeiend! Maar in hoeverre is het allemaal ook van toepassing wanneer er door DNAonderzoek is vastgesteld dat er sprake is van FHC, genetische afwijking in dit kader. Mijn man (47) heeft dat en meer in de familie. Zijn cholesterol is snel erg hoog wanneer hij geen simvastatines gebruikt(crestor). Ratio HDL/LDL/tryglycerine is hoog, waarbij HDL en trychlicerines wel goed zijn maar LDL er uit schiet. Wij vragen ons af in hoeverre er hierbij ook sprake is van ‘misleiding’. En eigenlijk balen we van die medicijnen! Wij eten behoorlijk gezond, hij heeft amper overgewicht en beweegt veel mn door zijn werk. Benieuwd naar je reactie, groet Jeanet
  1. Hoi Jeanet, goed om te horen dat je de artikelen interessant vindt. Begin gewoon met gezond (natuurlijk, en koolhydraatarm) eten en houd de waardes goed in de gaten. Overleg eens met de arts of het mogelijk is om periodiek te stoppen met medicijnen en te kijken wat het resultaat is. Als het resultaat goed is, zou het best mogelijk zijn dat je man kan stoppen. Succes! Groet Jasper
 18. Pauline
  op 26 juli 2015 om 00:34 zegt
  Beste Jasper, Mijn cholesterol is volgens mijn arts helemaal niet goed. Hij heeft mij nu dus vimstatine voorgeschreven. Ik voel me prima, heb absoluut geen overgewicht, 1.71 mtr, 56 kilo, maar heb een veel te hoge leverwaarde 1250 (moet normaal zo’n 40-50 zijn (door gebruik van alcohol) Daarom zit ik nu ook in een kliniek om af te kicken, (wat erg goed gaat overigens!) maar wat ik zoal op internet lees is elke vorm van statine juist erg slecht voor je lever. Dus nu wel die pillen slikken of niet, mijn lever lijkt me op dit moment belangrijker. Ben benieuwd wat voor antwoord je hebt. Groet,Pauline.
  1. Hallo Pauline, over het algemeen zou ik het gebruik van statine afraden. Over jouw specifieke situatie weet ik te weinig. Ik raad je aan om even met je arts te overleggen of het ook zonder statine kan, ik vermoed dat het wel kan. Probeer sowieso natuurlijk en koolhydraatarm te eten, dit kan veel voor je gezondheid doen! Groet Jasper
 19. hoi Jasper ik heb last van chronisch exceem ik hoorde dat een koolhydratvrij dieet goed daarvoor. Maar eigenlijk hoef ik geen kilo’s af tevallen hoe pak ik dit aan?
  1. Hallo Kim, maak je geen zorgen, je kunt gewoon een koolhydraatarm dieet volgen. Als je geen overgewicht hebt zal je ook niet afvallen. Veel succes!
 20. Mijn moeder heeft hoog cholesterol. Ze leeft heel gezond en is lichamelijk erg actief, maar het zit in de familie. Ze neemt nu, maar niet blij ermee, medicijnen. Ik ben 53, vrij actief, en zit met mijn cholesterol aan de hoge kant, maar nog steeds in de veilige zone. Maar omdat het in de familie zit, laat ik het jaarlijks checken en het blijft aardig hetzelfde. Nu ben ik een jaar gelede veganistisch geworden. Eet veel en gevarieerde groenten, biologisch en unprocessed, geen GMO, etc na beinvloed te zijn door de documentaire “forks over knives” en “Engine 2 Diet”. Onlangs weer mn cholesterol gemeten en alhoewel ietsje beter, nog steeds vrij hoog. Ik ben daardoor een beetje teleurgesteld, maar omdat ik me ZO goed voel met dit dieet en levenswijze ga ik er wel mee door. Want veel ziektes zijn gerelateerd aan dieet, dus als je iets kan verbeteren of voorkomen, waarom niet. En ik heb trouwens nog nooit zo lekker en gevarieerd gegeten.
  1. Goed om te lezen dat je er zo serieus mee bezig bent Cobie. Het is wellicht een goed idee om mijn artikel over cholesterol verlagen eens te lezen. Ga zo door!

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook eens

Top artikel

Detoxen: goed of niet?

Ontgiften of detoxen is behoorlijk populair. Het idee van een ontgiftingskuur is dat je eens in de zoveel tijd je lichaam heel grondig reinigt en schadelijke gifstoffen uit je lichaam verwijdert. Maar...

Top artikel

Als Carla het kan, kan jij het ook!

Carla is door koolhydraatarm te eten maar liefst 20 kilo afgevallen. Ze zit weer lekker in haar vel en heeft veel meer energie.

Bekijk alle artikelen